Program 2008

Historik

Predikstolar

Styrelse

Fotoalbum

Karta

Länkar

Bli medlem

 

Tokabo

Mjöbäcks Hembygdsförening bildades 1982 för att tillvarata två samlingar: Björkhaga Gårdsmuseum som bland annat bestod av verktyg och svarv som tillhört träsnidaren Johannes Andersson, Ölsbo, hans son Johannes Johansson, Tokabo, och sonsonen Karl Johansson, Björkhaga - således tre generationer träsnidare i Mjöbäck.

Den andra samlingen kom från riksdagsman C. Edor Andersson, Knapasjö, som bestod av gamla husgeråd och möbler från 1800-talet.

Gården Tokabo blev 1984 Mjöbäcks hembygdsgård.Ett 1700-talshus finns på gården, föregångare till huvudbyggnaden, som är från 1860. Hönshuset som nu används som utställningslokal är från 1940-talet. 

Lite historik:

Gårdens namn stavades år 1540 Tokaboda och år 1604 Tockeboo.

Under medeltioden var Tokabo ett kyrkohemman som troligtvis ägdes av Varnhems kloster. Under reformationen blev Tokabo sannolikt ett kronoskattehemman.

När Gustav III år 1783 bildade Vadstena Krigsmannakassa, kom Tokabo att höra dit, vilket i praktiken medförde att hemmanet fungerade som pensionsbostad för avskedade och pensionerade soldater. 

I slutet av 1700-talet brukades gården av nämndemannen Jean Persson född 1740 och hans hustru Annica Jönsdotter född 1748. Deras dotter Kerstin Jeansdotter född 1779 gifte sig år 1805 med bildhuggare Johannes Andersson född 1780 och flyttade till hans födelsehem Ölsbo.

Deras son Johannes Johansson född 1821 fick 1845 genom testamente gården av sin moster Anna Jeansdotter och hennes man. År 1845 gifte sig Johannes med Johanna Christina Larsdotter född 1825 i Revesjö. De flyttade samma år till Tokabo.

    Sonen Carl Johan fortsatte, om än i mindre skala, med kyrkoinredningar. Han har till exempel gjort dopfunten i Mjöbäcks kyrka.

När Carl Johan år 1914 överlåter gården Tokabo, uppförde han nytt bostadshus och ladugård på en tidigare avstyckning  Björkhaga.